Trykk på bildet over for å laste ned TeamViewer

Trykk på TeamViewerQS.exe for å kjøre programmet

Trykk på Ja i vinduet som åpner seg

Les opp ID og passord